Strona główna
Szkoła
Patron
Historia
Pracownicy szkoły>
Kontakt
Biblioteka
Dokumenty szkoły
Wychowawcy klas
Rekrutacja
Rodzice
Uczniowe
Matura
Egzamin gimnazjalny
Egzamin zawodowy
Udział w projektach
Oferta turystyczna
Galeria
Plan lekcji
Zastępstwa
Projekty edukacyjne
Chór szkolny


Google+ Facebook

Historia szkoły

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II powstał w 2003 roku przez połączenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Władysławowie, który mieścił się we Władysławowie przy alei Żeromskiego 32 i Gimnazjum nr 1 we Władysławowie, mieszczącego się przy ulicy Morskiej 1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Władysławowie powstał w 1998 roku jako Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne w 1998. Szkołę ulokowano przy ulicy Stefana Żeromskiego 32 w pomieszczeniach wynajętych od Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Władysławowie. Zmieniono jej nazwę w roku 2002 dodając do składu szkół (technika) liceum ogólnokształcące i liceum profilowanego zgodnie z założeniami reformy oświaty.

Gimnazjum nr 1 we Władysławowie powstało w 1999 roku w związku z reformą oświaty. Ulokowano je przy ulicy Morskiej 1 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 imienia kapitana żeglugi wielkiej Kazimierza Jurkiewicza we Władysławowie, którą postawiono w stan likwidacji (wygaśnięcie nastąpiło w 2002 roku).

Założenie jednego gimnazjum dla całej gminy Władysławowo łączyło się z koniecznością rozbudowy obiektu szkolnego. Pracę rozpoczęto w 2000 roku (wykonanie planów), a zakończono w 2003 (zagospodarowanie terenu).

  • Wybudowano segment łączący dwa budynki szkolne - gmach „starej jedynki” i obiekt, który podstawówka przejęła po przedszkolu;
  • Przebudowano były budynek podstawówki, dostosowując do potrzeb gimnazjum;
  • Dostosowano obiekt przedszkolny do potrzeb szkoły ponadgimnazjalnej (przede wszystkim technikum);
  • Wykonano boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki;

Zespół szkół nr 1
ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo
tel. (058) 674-04-41
e-mail:
zs1@wladek.infoWSAiB
WPiT
Akademia Morska GdyniaAktualności | UKS BLIZA | Oferta turystyczna | Galeria | Kontakt