Strona główna
Szkoła
Rekrutacja
Informacje
Oferta edukacyjna
Regulamin rekrutacji
Rodzice
Uczniowe
Matura
Egzamin gimnazjalny
Egzamin zawodowy
Udział w projektach
Oferta turystyczna
Galeria
Plan lekcji
Zastępstwa
Projekty edukacyjne
Chór szkolny


Google+ Facebook

 

 

Technikum
Zawód: Technik hotelarstwa

Warunki przyjęcia:
 • Kandydaci powinni legitymować się dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia, miłą aparycją oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Zawód Technik Hotelarstwa (422402) obejmuje kwalifikacje:
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji – egzamin po klasie II

Aby zdobyć tytuł technika hotelarstwa należy zdać egzaminy w wyżej wymienionych kwalifikacjach oraz otrzymać świadectwo ukończenia szkoły (technikum)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 2. rezerwowania usług hotelarskich;
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
Kształcenie zawodowe realizowane jest w następujących pomieszczeniach dydaktycznych:
 1. pracownię hotelarską, w skład której wchodzi recepcja hotelowa oraz hotelowa jednostka mieszkalna,
 2. pracownię obsługi gościa (konsumenta)
 3. pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań

Kształcenie praktyczne realizowane będzie w pracowniach szkolnych oraz podmiotach świadczących usługi hotelarskie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w tym głównie w hotelach kategoryzowanych od ** do ***** w wymiarze 8 tygodni (320 godzin) 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w kl. III

Technikum
Zawód: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Warunki przyjęcia:

 • kandydaci powinni legitymować się dobrymi wynikami w nauce oraz dobrym stanem zdrowia
Zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (343404) obejmuje 2 kwalifikacje:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów – egzamin po II klasie
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – egzamin w klasie IV

Aby zdobyć tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych należy zdać egzaminy w dwóch kwalifikacjach i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły (technikum)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 3. planowania i oceny żywienia;
 4. organizowania produkcji gastronomicznej;
 5. planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Kształcenie zawodowe realizowane jest w następujących pomieszczeniach dydaktycznych:
 1. pracownię technologii gastronomicznej,
 2. pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (pracownia informatyczna z oprogramowaniem gastronomicznym),
 3. pracownię obsługi gości,
 4. warsztaty szkolne

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
Zespół szkół nr 1
ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo
tel. (058) 674-04-41
e-mail:
zs1@wladek.infoWSAiB
WPiT
Akademia Morska GdyniaAktualności | UKS BLIZA | Oferta turystyczna | Galeria | Kontakt