Strona główna
Szkoła
Rekrutacja
Rodzice
Uczniowe
Matura
Egzamin gimnazjalny
Egzamin zawodowy
Udział w projektach
Oferta turystyczna
Galeria
Plan lekcji
Zastępstwa
Projekty edukacyjne
Chór szkolny


Google+ Facebook

                                                   

    Zagraniczne staże uczniów ZS 1 gwarancją lepszej pracy       

  

Nasza szkoła już po raz 3 realizuje  staże dla uczniów Technikum w Turcji.

Obecny projekt; „Zagraniczne staże uczniów ZS1 gwarancją lepszej pracy” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, trwa 24 miesiące, w jego ramach na staż do Kapadocji wyjedzie 48 uczniów klas 2 i 3 Technikum, którzy odbywać będą praktyki w

4* hotelu DEDEMAN

1 grupa realizuje staż od 1 czerwca 2015 roku,

2 grupa we wrześniu 2015 roku

 3 grupa w czerwcu 2016 roku.

Całkowity koszt dofinansowania projektu to 130236,00 euro czyli 522897,54 zł

Uczniowie biorący udział w stażu przed wyjazdem będą uczestniczyć w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowym – językowym.

 

Celem Projektu jest rozwój osobisty osób uczestniczących w stażu poprzez zdobywanie i wykorzystywanie nowych umiejętności i kwalifikacji (zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy), poprawa przejrzystości i uznawania kwalifikacji i kompetencji (Europass Mobilność) oraz motywowanie do nauki  języków obcych.

Priorytetami Projektu są:

- zwiększenie mobilności poprzez udział w stażu zagranicznym osób na etapie wstępnego kształcenia zawodowego (uczniów technikum)

- wspieranie Uczestników z terenów słabiej rozwiniętych.

- wyrównywanie szans osób z terenów zagrożonych bezrobociem

  

Szczegółowy program stażu i zadania uczestników:

Program stażu powinien zagwarantować pełną realizację celów stażu oraz uwzględniać zakładane priorytety poprzez zaplanowane w poszczególnych modułach i zapisany w Dzienniczkach Stażysty wykaz kwalifikacji (wiedza i umiejętności) oraz zadań. Program w całości realizowany będzie w obiektach wskazanych przez organizację przyjmującą. Kolejność realizowanych modułów jest obowiązkowa i wszystkie muszą zostać zrealizowane w całości.

          Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności poprzez obserwację oraz uczestnictwo w pracy; zadania wykonują poza godzinami pracy (samodzielnie lub grupowo metodą projektu), korzystając z pomocy merytorycznej opiekunów zarówno ze strony Partnera Wysyłającego jak i Partnera Przyjmującego. Wykonanie zadań wymagać będzie skorzystania z Internetu jako źródła informacji.

 

 

 

 

    

 

  

Praktyki zagraniczne uczniów ZS1 najlepszą drogą
na zwiększenie szans na europejskim rynku pracy

 

                                                                                                               

 

W roku 2012 p.Beata Domnik i p.Waldemar Budzisz wspólnie napisali wniosek o staże zagraniczne dla uczniów klas Technikum Gastronomicznego i Hotelarskiego. Wniosek w drugiej turze przeszedł i w związku z tym w latach 2012-2014 uczniowie naszej szkoły w 3 grupach odbędą 4 tygodniowe staże w Turcji w rejonie Kapadocji w hotelu 5* Dedemann.

Projekt dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi 538 893,30 zł co stanowi równowartość 134 220 euro.

Pierwsza grupa stażowa realizuje staż w terminie od 4.02 – 1.03.2013, druga grupa wyjeżdża w czerwcu 2013r a trzecia w styczniu 2014r

 

Szczegółowy Program Stażu

Celem Projektu jest rozwój osobisty osób uczestniczących w stażu poprzez zdobywanie i wykorzystywanie nowych umiejętności i kwalifikacji (zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy), poprawa przejrzystości i uznawania kwalifikacji i kompetencji (Europass Mobilność) oraz motywowanie do nauki języków obcych.

Priorytetami Projektu są:

 • zwiększenie mobilności poprzez udział w stażu zagranicznym osób na etapie wstępnego kształcenia zawodowego (uczniów technikum)
 • wspieranie Uczestników z terenów słabiej rozwiniętych.

Szczegółowy program stażu i zadania beneficjentów

Program stażu powinien zagwarantować pełną realizację celów stażu oraz uwzględniać zakładane priorytety poprzez zaplanowane w poszczególnych modułach i zapisany w Dzienniczkach Stażysty wykaz kwalifikacji (wiedza i umiejętności) oraz zadań. Program w całości realizowany będzie w obiektach wskazanych przez organizację przyjmującą. Kolejność realizowanych modułów jest obowiązkowa i wszystkie muszą zostać zrealizowane w całości.

Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności poprzez obserwację oraz uczestnictwo w pracy; zadania wykonują poza godzinami pracy (samodzielnie lub grupowo metodą projektu), korzystając z pomocy merytorycznej opiekunów zarówno ze strony Partnera Wysyłającego jak i Partnera Przyjmującego. Wykonanie zadań wymagać będzie skorzystania z Internetu jako źródła informacji.

Na początku stażu wszyscy Uczestnicy zostaną zapoznani ze strukturą organizacyjną zakładu, regulaminami, instrukcjami, przepisami, zakresem czynności, uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach. 

Zadania dla Uczestników technikum hotelarskiego:

 I. Planowanie pobytu gościa turystycznego.

KWALIFIKACJE (wiedza, umiejętności)

 1. Umiejętność planowania czynności związanych z rezerwacją gościa.
 2. Umiejętność kalkulacji kosztów usług hotelarsko-gastronomicznych w oparciu o zamówienie klienta.
 3. Umiejętność wypełniania dokumentów hotelu związanych z rezerwacją usług hotelarskich (karta /formularz rezerwacji, grafiki zajętości pokoju) oraz obsługi programu hotelowego

 II. Kompleksowa obsługa gościa hotelowego.

KWALIFIKACJE (wiedza, umiejętności)

 1. Umiejętność przygotowania pokoju .
 2. Umiejętność organizacji usług noclegowych (rozmieszczenie gości w części noclegowej hotelu).
 3. Umiejętność organizacji usług gastronomicznych podczas spotkań biznesowych (serwis kawowy, lunch, przyjęcia itp.) np. zaplanować godziny posiłków głównych i przerw kawowych dla grup zorganizowanych jeżeli brak opcji allinclusive.

III. Organizacja atrakcyjnej oferty imprez towarzyszących gościom hotelowym i biznesowym.

KWALIFIKACJE (wiedza, umiejętności)

 1. Umiejętność dostosowania oferty usług dodatkowych do segmentu turystyki wypoczynkowej i biznesowej (doboru odpowiednich usług w hotelu i tzw. usług zewnętrznych).
 2. Umiejętność organizacji imprez towarzyszących dla gości
 IV. Marketing

KWALIFIKACJE (wiedza, umiejętności)

 1. Dobiera odpowiednie środki promocji turystyki wypoczynkowej i biznesowej.
 2. Planuje dystrybucję produktów turystyki wypoczynkowej i biznesowej.

Zadania dla Uczestników technikum kształcącego w zawodzie technik usług gastronomicznych:

I. Zajęcia w części produkcyjnej.

KWALIFIKACJE (wiedza, umiejętności)

 1. Obsługa urządzeń gastronomicznych.
 2. Przygotowanie potraw zgodnie z oryginalnymi procedurami.
  Zadania praktyczne powierzone uczniom do wykonania będą poprzedzone instruktażem połączonym z pokazem.
 3. Poznanie tajników kuchni orientalnej
 4.  Poznawanie nowych trendów w dekorowaniu potraw.
II. Kompleksowa obsługa gościa na sali konsumenckiej.

KWALIFIKACJE (wiedza, umiejętności)

 1. Aranżowanie Sali konsumenckiej zgodnie z zaleceniem.
 2. Przywitanie, obsługa właściwa i pożegnanie gości.
 3. Zapoznanie z asortymentem potraw.
 4. Obowiązki kierownika sali, kelnerów, bufetowych, barmanów,
 5. Zapoznanie się z techniką i organizacją pracy przy obsłudze gościa indywidualnego i gościa grupowego,
 6. Organizacja bufetu śniadaniowego i podawanie śniadań,
 7. Zapoznanie się z techniką podawania dań głównych, przystawek, deserów,
 8. Zapoznanie się z techniką pracy w bufecie,
 9. Zapoznanie się z techniką pracy oraz organizacją przyjęć okolicznościowych, cateringowych, plenerowych.

 PROJEKT PARTNERSKI LEONARDO DA VINCI

 

 

"European Glossary for Vocational Education and Training"

EG4VET

"Europejski Słowniczek Terminów Zawodowych"

 

 

Z radością informujemy, że aplikowany Projekt Partnerski  w ramach programu Leonardo da Vinci pt. "European Glossary for Vocational Education and Training"" został zaakceptowany i będzie realizowany w roku szkolnym 2010/2010 oraz 2011/2012.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

Informacje o projekcie>>>

Informacja o platformie  IBM READING COMPANION>>>

Przejdz do strony projektu >>>

Logo Projektu:

Turcja - listopad 2010

                                                                                              Turcja - pażdziernik  2010

 

                                                                                                   Francja - grudzień 2010

 

                                                                                          Sycylia, Palermo - marzec 2011 

 

 "Równy Start Lepsza Przyszłość"

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie, bezpośrednio weźmie udział 210 uczniów:

70 gimnazjalistów, którzy mają problemy w nauce - będą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz specjalistycznych

110 gimnazjalistów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy - będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych zwłaszcza języka obcego i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Zespół projektowy

Koordynator - Gabriela Albertin

Specjalista ds. merytorycznych - Sebastian Krawczyk

Specjalista ds. finansowych - Grażyna Eggert


"Kompetentny absolwent Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie"

  

Celem projektu jest:

- Wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wspieranie osobistego rozwoju zawodowego uczniów; najbardziej przedsiębiorczym ułatwienie rozpoczęcia własnej działalności,

- Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr1 im. Jana Pawła II

 Cele szczegółowe:

- wyposażenie absolwentów w dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem,

- ukształtowanie nowych umiejętności praktycznych, związanych z realizacją zajęć w pracowni obsługi konsumenta (spełnienie standardów wyposażenia dla obu zawodów),

- poprawa wyników zewnętrznego egzaminu zawodowego (zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie kształcenia),

- zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz samozatrudnienia,

- osiąganie sukcesów na konkursach i olimpiadach branżowych,

- włączenie pracodawców w realizację kształcenia praktycznego.    

Grupa docelowa

Wsparciem objętych zostanie 240 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie hotelarz oraz organizator usług gastronomicznych w tym:

- 40 osób z klasy IV technikum, osiągających niskie wyniki z przedmiotów zawodowych (zajęcia z przygotowania do egzaminu zewnętrznego);

- 60 osób osiągających wysokie wyniki w nauce, uzdolnieni i chętnie biorący udział w konkursach przedmiotowych (koło hotelarskie i gastronomiczne);

- 200 osób z Technikum i LO, zainteresowanych zdobyciem bądź uzupełnieniem kalifikacji  zawodowych, poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy (kursy).

Zespół projektowy

Koordynator - Gabriela Albertin

Specjalista ds. merytorycznych - Sebastian Krawczyk

Specjalista ds. finansowych - Grażyna Eggert


Zespół szkół nr 1
ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo
tel. (058) 674-04-41
e-mail:
zs1@wladek.infoWSAiB
WPiT
Akademia Morska GdyniaAktualności | UKS BLIZA | Oferta turystyczna | Galeria | Kontakt